Strict Standards: Declaration of ContentModelCategory::populateState() should be compatible with JModelList::populateState($ordering = NULL, $direction = NULL) in /var/www/seth/ucl/components/com_content/models/category.php on line 24

Informace o studiu

 

Formy studia:

  • navazující magisterské studium jednooborové, diplomové
  • navazující magisterské studium dvouoborové, diplomové
  • navazující magisterské studium dvouoborové, nediplomové

 

Státní závěrečné zkoušky LMK

Okruh A – povinný:
Dějiny české literatury a kultury v nadnárodních souvislostech od počátku 20. století do současnosti.

Okruh B – povinně volitelný:
Teorie literatury a metody literární vědy; teorie intermediality a adaptace.

Okruh C – povinně volitelný:
Teorie a strategie komunikace a překladu.

Studující si připraví po konzultaci s pedagogem ÚČLK vlastní prezentaci z okruhu B nebo z okruhu C, která bude obsahovat aplikaci individuálně zvolené metodologie nebo teoretické koncepce na práci s konkrétním textem či uměleckým dílem. U zkoušky student prokáže rovněž komplexní teoretickou znalost problematiky. Termín konzultace: poslední semestr studia před přihlášením ke státní závěrečné zkoušce.

 

Profil absolventa:

Absolvent magisterského navazujícího studijního oboru Literatura a mezikulturní komunikace získá odborné literárněvědné, lingvistické, překladatelské, kulturologické a mediální znalosti a dovednosti, které mu umožní pracovat v profesích, kde bude vystupovat jako specialista na dílčí problematiku mezikulturní komunikace. Bude připraven kompetentně pracovat v pozici literárního vědce, překladatele, nakladatelského redaktora, korektora, tvůrce a správce webových a multimediálních prezentací, tvůrce a lokalizátora překladového softwaru, jako kulturní redaktor v tištěných nebo elektronických médiích, tiskový mluvčí, PR-pracovník či jako lektor uměleckých a komunikačních dovedností v oblasti vzdělávání dospělých. Uplatní se rovněž v institucích státní správy jako odborný kulturní referent. Absolvent oboru bude znát dějiny moderní české literatury i významných literatur cizojazyčných od konce 19. století do současnosti, a to v širokých uměleckých, historických a filozofických souvislostech. Bude umět analyzovat a interpretovat literární i mediální texty v češtině a ve vybraném cizím jazyce tak, aby mohl kriticky posoudit hodnoty textu pro rozmanité redakční zpracování pro různá média: bude umět cizojazyčný text funkčně přeložit do češtiny, kompozičně a stylově zpracovat text do požadovaného žánru; bude umět všestranně korigovat texty a textové soubory tištěných i internetových a multimediálních produktů; bude umět vypracovat odborné kritické a komerční texty k literárnímu překladu (formulace překladové zakázky, sémantická analýza, kritika překladu, literární kritika, posudek, anotace, webová prezentace).